İnönü

Üyelik Statüsü: 
Gümüş Üye
Başkan: 
Zafer Ekinci
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Kübranur Samanlıoğlu
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Didem Karadağ
Genel Sekreter: 
Uğur Cem Mete
Mali Koordinatör: 
Necdet Can Özdeşer
Staj Değişimi Direktörü: 
Selin Türker
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Eren Ceyhan
Halk Sağlığı Direktörü: 
İrem Ceylan
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Özlem Tekin
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Zehra Ekli
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Nisa Demirpolat
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Betül Kaçak-Feyza Özçelik
Yayın Direktörü: 
Beste Selen
Eğitim Direktörü: 
Ferah Diyar Karaman
Proje ve Girişimler Direktörü: 
Ahmet Özbek
Denetim Kurulu: 
Mehmet Ayhan
Furkan Mehmet Daşdemir
İlker Kara