İstanbul Bilim

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Sevgisun NAYKİ
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Özüm Büke SÖBÜ
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Gülseli Berivan SEZEN
Genel Sekreter: 
Gözde GÜNGÖR
Mali Koordinatör: 
Saltuk YILDIZ
Staj Değişimi Direktörü: 
Gülseli Berivan SEZEN
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Buğrahan Buhur ÖZDEMİR
Halk Sağlığı Direktörü: 
Gözde GÜNGÖR
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Esra KOÇ
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Özüm Büke SÖBÜ
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Faik SAYGILI
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Habib AKSEL
Yayın Direktörü: 
Saltuk YILDIZ
Eğitim Direktörü: 
Nesil ÇAVUŞOĞLU
Proje ve Girişimler Direktörü: 
Samet GÜLŞEN
Mezun İlişkiler Direktörü: 
Bahadır Alper SAYGIN
Denetim Kurulu: 
Kerem ZENGİN
Gizem ÇAĞLAYAN
Habib AKSEL