Karatay TÖB 2019-2020

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Hüsnü Kağan Yılmaz
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Hakan Ekmel Güneri
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Ekrem Eren Doğan
Genel Sekreter: 
Aslı Ceren Kalın
Mali Koordinatör: 
Mesut Sarıyıldız