Marmara

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Sinem Küçüközer
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Ekinsu Kabadayı
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Anıl Çifter
Genel Sekreter: 
Ege Özgür
Mali Koordinatör: 
Melih Kılınç
Staj Değişimi Direktörü: 
Elif Işık
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Aybüke Selçuk
Halk Sağlığı Direktörü: 
Merve Uslu
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Berk Bozdoğan
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Ege Özgür
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Melih Kılınç
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
-
Yayın Direktörü: 
-
Proje ve Girişimler Direktörü: 
-
Mezun İlişkiler Direktörü: 
-
Denetim Kurulu: 
Naz Tayyar