Mersin

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Hasan Can Kılıç
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Nermin Kara
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Betül Güngör
Genel Sekreter: 
Kaan Mustan
Mali Koordinatör: 
Musa Barış Kutlu
Staj Değişimi Direktörü: 
İrem Doğan
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Ahmet Burak Dursun
Halk Sağlığı Direktörü: 
Başak Bekiroğlu
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Betül Güngör
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Hasan Can Kılıç
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Ebru Önder
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Çağkan Demirci
Yayın Direktörü: 
Kaan Mustan
Eğitim Direktörü: 
Mehmet Ali Buyuran
Proje ve Girişimler Direktörü: 
Zuşer Can Özkan
Denetim Kurulu: 
Akif Senemli
Mesut Taş
Halil İbrahim Aytekin