Muğla

Üyelik Statüsü: 
Gümüş Üye
Başkan: 
Sevim Selen Hızlısoy
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Ömer faruk Aytürk
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Melih kaan İlginli
Genel Sekreter: 
Atakan Uysal
Mali Koordinatör: 
Mustafa Uğur Özel
Staj Değişimi Direktörü: 
Mustafa Yılmaz
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Hülya Özkan
Halk Sağlığı Direktörü: 
Merve Atılgan
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Mustafa Uğur Özel
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Çisem Namlı
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Mahsun Dokçu
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Efe Deniz
Yayın Direktörü: 
Efe Deniz