Ondokuz Mayıs

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
SONAT ŞİMŞİR
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
YİĞİT MERT AKDOĞAN
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
EMRE FATİH KARADELİ
Genel Sekreter: 
MERVE KANBER
Mali Koordinatör: 
SONAT ŞİMŞİR
Staj Değişimi Direktörü: 
RECEP TEMEL
Araştırma Değişimi Direktörü: 
MUZAFFER TOSUN
Halk Sağlığı Direktörü: 
MEHMET ALİ KIZILAY
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
ÖYKÜ KARADAĞ
Tıp Eğitimi Direktörü: 
HANDE VARLIKLI
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
AYŞENUR SEVİNÇ
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
EMRE FATİH KARADELİ
Yayın Direktörü: 
EMRE FATİH KARADELİ
Eğitim Direktörü: 
OZAN ARİF ZELYURT
Proje ve Girişimler Direktörü: 
EMRE FATİH KARADELİ
Denetim Kurulu: 
ASİYE TUNÇEL
CANSET NUR GÜNGÖR