Osmangazi

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Oğuzhan KORKMAZ
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Esra YAYLA
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Laçin ÇİFLİK
Genel Sekreter: 
Merve SÜMER
Mali Koordinatör: 
Kübra ÖZTÜRK
Staj Değişimi Direktörü: 
Melis TEKOĞLU
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Tuğba GÜLER
Halk Sağlığı Direktörü: 
Tuğçen GÜRSES
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Leman Deniz TÜRK
Tıp Eğitimi Direktörü: 
İbrahim Ömer GÜRLEK
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Merve SÜMER
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Alper GÜVEN