TOBB ETÜ

Üyelik Statüsü: 
Gümüş Üye
Başkan: 
Rabia Tekeşi
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Zeynep Nur Karagöz
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Nahide Erkaya
Genel Sekreter: 
Hasan Türkoğlu
Mali Koordinatör: 
Özde Şenol
Staj Değişimi Direktörü: 
Ceyhun Yılmaz
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Rabia Çatal
Halk Sağlığı Direktörü: 
Özde Şenol
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Erin Bayazıt
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Zeynep Nur Karagöz
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Gözde Gökçayır
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Hasan Türkoğlu
Denetim Kurulu: 
Arzu Deniz Odacıoğlu
Melis Senem Taş
İdil Soyuyüce