Trakya

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Nilay Çalışkan
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Ruhat Peker
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Onur Direk
Staj Değişimi Direktörü: 
Ekin Özkan
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Mehmetcan Ceritoğlu
Halk Sağlığı Direktörü: 
Ceren Öncel
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Şevval Aktaş
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Canan Gizem Gündoğdu
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Zerrin Gökçe Yücel
Denetim Kurulu: 
Hanife Yılmaz