Trakya

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Ödül TANI
Başkan Yardımcısı: 
Figen TAN
Staj Değişimi Direktörü: 
Burçin BALABAN
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Zülal DUMAN
Halk Sağlığı Direktörü: 
Şevval ŞİMŞEK
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Cenk GÖÇKÜNCÜ
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Eylül ERÇİN
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Çağdaş TANRIVERDİ
Denetim Kurulu: 
Alper TAPAN