Uludağ

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Burcu Becermen
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Hakan Çırnaz
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Ecenaz Can
Genel Sekreter: 
Elif Gizem Olcay
Mali Koordinatör: 
Aysun Yılmaz
Staj Değişimi Direktörü: 
Kemal Ataçağan Çağlar
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Kübra Ceren Dönmez
Halk Sağlığı Direktörü: 
Berrin Kapusuz
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Ahmet Özöncü
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Mert Canbek
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Batıkan Arslan
Denetim Kurulu: 
Mustafa Ozan Alpay