Uludağ

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Mustafa Ozan ALPAY
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Ezgi SÖNMEZ
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Ezgi DURNA
Genel Sekreter: 
Burcu BECERMEN
Mali Koordinatör: 
Melis GÜR
Staj Değişimi Direktörü: 
Berke Cenktuğ KORUCU
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Kaan Çağrı GÜREL
Halk Sağlığı Direktörü: 
Ezgi DURNA
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Ezgi SÖNMEZ
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Burcu BECERMEN
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Kübra GÜRLER
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Berke Cenktuğ KORUCU
Yayın Direktörü: 
Burcu BECERMEN
Denetim Kurulu: 
Dilan BİÇER
Ecem ERTÜRK
Simge YILDIZ