Yeditepe

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Esat Özcan
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Alper Horasan
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Ece Adalet
Genel Sekreter: 
Aylin Çetinkaya
Staj Değişimi Direktörü: 
Yeliz Yanıkoğlu
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Aylin Çetinkaya
Ece Adalet
Halk Sağlığı Direktörü: 
Fatma Karabaş
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Aral Dayıoğlu
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Yusuf Kavuzlu
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Tuğçe Sözduyar
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Tolga Akyol
Denetim Kurulu: 
Ece Arbabi
Tuğberk Arslan
Gaye Şensöz