Hasan Can Kılıç

İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
vpi@turkmsic.net