Maide Selin Çakır

Proje ve Girişimler Direktörü
psdd@turkmsic.net