Mehmet Serhat Yıldırım

Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
vpe@turkmsic.net