Orkun OĞUZ

İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
vpi@turkmsic.net