Celal Bayar

Şehir: 
Manisa
Kontenjan: 
1 proje 4 laboratuvar değişiminden toplamda 5 öğrenci
Çalışma Koşulları: 
Günde 8 saat çalışma süresi Sertifika için%80 devam zorunluluğu (yoklama esasına dayalı)
Konaklama ve Yemek İmkanları: 

Yemek verilcektir (öğünler net değil ama sanırım sabah ve akşam olmak üzere 2 öğün)Konaklama üniversitenin yurtlarında olacaktır

Sosyal Program: 

Var

Projeler: 

1 NUMARALI PROJE:

Projenin adı (Detaylı bir şekilde): HTR1A geni değişikliği saptanan erkek negatif otopsi olgularında 5-HT1A  ve M2 reseptör ekspresyonlarının karşılaştırılması

Ana bilim dalının adı ve adresi: Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  Uncubozköy Kampüsü Manisa 

Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Fethi Sırrı ÇAM

E-mail: sirri.cam@cbu.edu.tr

Telefon: 0506 516 83 42

 

Projeyi yürüten Hoca(lar): Doç.Dr. Sırrı ÇAM  ve Dr.Safiye ÜSTÜNOĞLU

 

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir? Bu projede hangi teknikler kullanılacak?

Bu çalışmada ani ölüm negatif otopsi olgularında ani ölüm için genetik yatkınlık oluşturabileceğini düşündüğümüz 5HT1A reseptörünün dansitesini etkileyebilecek gen dizi değişimlerinin serotonin reseptör ekspresyonu ve bu yolakta yer alan M2 reseptör ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır.  Projede kandan DNA , Dokudan DNA izolasyonları ile Real Time PCR  teknikleri kullanılacaktır.

 

Projenin Tipi

 -Basic Science

ü  -Laboratuvar Araştırmalı Klinik Çalışma

-Laboratuvar Araştırmasız Klinik Çalışma

 

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi? HAYIR

Öğrencinin Projedeki Rolü Ne Olacak ve Öğrenciden Proje Esnasında Hangi İşlerde Çalışması

İstenecek? Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak? Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak? Projenin laboratuar çalışmaları esnasında kandan ve dokudan DNA ve RNA eldesinde,Real Time PCR deneylerinin kurulması aşamalarında aktif rol alacaktır.Elde edilen HTR1A  geni dizi değişimleri ve Real Time PCR sonuçlarının yorumlanmasında bulunacaktır. Proje sonunda poster vb. sunumu olmayacaktır.

 

 

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir

Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi? DNA-RNA izolasyonu ve Real Time PCR hakkında bilgiye sahip olmalıdır

Öğrenci Projeyle İlgili Makaleleri Şu Adresten Bulabilir1-Lindstedt F, Karshikoff B, Schalling M Serotonin-1A receptor polymorphism (rs6295) associated with thermal pain perception. PLoS One.2012;7(8):e43221.

               

2- Giudicessi jR, Ye D, CJ Kritzberger  et al.Novel Mutations in the KCND3-Encoded Kv4.3 K+ Channel Associated with Autopsy-Negative Sudden Unexplained Death. Hum Mutat 33.989–997, 2012.

 

3- Tan HL, Hofman N, van Langen IM et al. Sudden unexplained death: heritability and diagnostic yield of cardiological and genetic examination in surviving relatives. Circulation. 2005 Jul 12;112(2):207-13. Epub 2005 Jul 5.

 

4- Rodrı´guez-Calvo MS, Brion M, Allegue C et al.  Molecular genetics of sudden cardiac death

Forensic Science International 182 (2008) 1–12

 

5- Jouven X, Desnos M, Guerot C, Ducimetière P. Predicting Sudden Death in the Population : The Paris Prospective Study I. Circulation. 1999;99:1978-1983

 

6- Friedlander Y, Siscovick DS, Weinmann S et al. Family History as a Risk Factor for

Primary Cardiac Arrest. Circulation 1998;97.155-160

 

7- Tester DJ, Ackerman MJ The role of molecular autopsy in unexplained sudden cardiac death. Curr Opin Cardiol. 2006 May;21(3):166-72.

 

8- Morley ME,  Rand CM,  Berry-Kravis EM et al. Genetic Variation in the HTR1A Gene

and Sudden Infant Death Syndrome. American Journal of Medical Genetics Part A 146A:930–933 (2008)

 

9- Carnevali L, Mastorci F, Audero E, Graiani G, Rossi S, et al. Stress-Induced Susceptibility to Sudden Cardiac Death in Mice with Altered Serotonin Homeostasis. PLoS ONE 7(7): e41184(2012)

 

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı? Projeye aynı zamanda yabancı öğrenci katılma olasılığı bulunduğundan İngilizce bilmelidir.

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

-Hazırlık Öğrencisi

ü  -Klinik Öğrenci

ü  -Preklinik Öğrenci

 

Öğrenci Günde ___2_____ saat çalışacak.

 

Öğrencinin Projeye Katılabileceği Aylar: Proje Haziran ayından başlayarak 6 ay boyunca devam edecektir.Öğrenci Temmuz ve Ağustos aylarında katılım gösterebilir.

Tek seferde Değişimle Bu Projeye Kaç Öğrenci Katılabilir? 1

Bir Yıl İçerisinde Kaç Öğrenci Katılabilir: 1

 

 

LABORATUVAR değişimi koşulları:

 

Ana bilim dalının adı ve adresi: Uncubozköy Yerleşkesi Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyoloji lab. Merkez-MANİSA

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Kenan DEĞERLİ

Projeyi yürüten Hoca(lar):  Prof.Dr. Kenan DEĞERLİ

 

E-mail: kdegerli@hotmail.com

Telefon: --

 

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir? Bu projede hangi teknikler kullanılacak?

Projenin Tipi

-Basic Science

-Laboratuvar Araştırmalı Klinik Çalışma

-Laboratuvar Araştırmasız Klinik Çalışma

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi? hayır

Öğrencinin Projedeki Rolü Ne Olacak ve Öğrenciden Proje Esnasında Hangi İşlerde Çalışması

İstenecek? Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

Temel laboratuar işlerinde öğrenci aktif rol alacaktır.

Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak?

Mikrobiyoloji laboratuarı temel tekniklerini öğrenebilcek ve laboratuar güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir

Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi? BEYAZ ÖNLÜK!

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı? Hayır

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

-Hazırlık Öğrencisi

  • -Klinik Öğrenci
  • -Preklinik Öğrenci

Öğrenci Günde ____5____ saat çalışacak.

Öğrencinin Projeye Katılabileceği Aylar:

Temmuz -ağustos

Tek seferde Değişimle Bu Projeye Kaç Öğrenci Katılabilir?

5

Bir Yıl İçerisinde Kaç Öğrenci Katılabilir: 20 

 

-PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI DEĞİŞİMİ

Ana bilim dalının adı ve adresi: Uncubozköy Yerleşkesi Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitloji Anabilim Dalı Parazitoloji lab. Merkez-MANİSA

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Nogay GİRGİNKARDEŞLER

Projeyi yürüten Hoca(lar):  Prof.Dr. Ahmet ÖZBİLGİN

 

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir? Bu projede hangi teknikler kullanılacak?

 

Projenin Tipi

-Basic Science

-Laboratuvar Araştırmalı Klinik Çalışma

-Laboratuvar Araştırmasız Klinik Çalışma  

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi? hayır

Öğrencinin Projedeki Rolü Ne Olacak ve Öğrenciden Proje Esnasında Hangi İşlerde Çalışması

İstenecek? Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

Temel laboratuar işlerinde öğrenci aktif rol alacaktır.

Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak?

Parazitoloji laboratuarı temel tekniklerini öğrenebilcek ve laboratuar güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir

Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi? BEYAZ ÖNLÜK!

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı? Hayır

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

-Hazırlık Öğrencisi

  • -Klinik Öğrenci
  • -Preklinik Öğrenci

Öğrenci Günde ____5____ saat çalışacak.

Öğrencinin Projeye Katılabileceği Aylar:

Temmuz -ağustos

Tek seferde Değişimle Bu Projeye Kaç Öğrenci Katılabilir?

5

Bir Yıl İçerisinde Kaç Öğrenci Katılabilir: 20 

 

-BİYOKİMYA LABORATUVARI DEĞİŞİMİ

Ana bilim dalının adı ve adresi: Uncubozköy Yerleşkesi Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya  lab. Merkez-MANİSA

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Fatma TANELİ

Projeyi yürüten Hoca(lar):  Prof.Dr.Fatma TANELİ

 

Projenin Tanımı

Projenin Tipi

-Basic Science

-Laboratuvar Araştırmalı Klinik Çalışma

-Laboratuvar Araştırmasız Klinik Çalışma  

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi? hayır

Öğrencinin Projedeki Rolü Ne Olacak ve Öğrenciden Proje Esnasında Hangi İşlerde Çalışması

İstenecek? Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

Temel laboratuar işlerinde öğrenci aktif rol alacaktır.

Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak?

Biyokimya  laboratuarı temel tekniklerini öğrenebilcek ve laboratuar güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir

Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi? BEYAZ ÖNLÜK!

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı? Hayır

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

-Hazırlık Öğrencisi

  • -Klinik Öğrenci
  • -Preklinik Öğrenci

Öğrenci Günde ____5____ saat çalışacak.

Öğrencinin Projeye Katılabileceği Aylar:

Temmuz -ağustos

Tek seferde Değişimle Bu Projeye Kaç Öğrenci Katılabilir?

5

Bir Yıl İçerisinde Kaç Öğrenci Katılabilir: 20 

 

-TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVARI DEĞİŞİMİ

Ana bilim dalının adı ve adresi: Uncubozköy Yerleşkesi Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya  lab. Merkez-MANİSA

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Fatma TANELİ

Projeyi yürüten Hoca(lar):  Prof.Dr.Fatma TANELİ

 

Projenin Tanımı

Projenin Tipi

-Basic Science

-Laboratuvar Araştırmalı Klinik Çalışma

-Laboratuvar Araştırmasız Klinik Çalışma  

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi? hayır

Öğrencinin Projedeki Rolü Ne Olacak ve Öğrenciden Proje Esnasında Hangi İşlerde Çalışması

İstenecek? Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

Temel laboratuar işlerinde öğrenci aktif rol alacaktır.

Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak?

Biyokimya  laboratuarı temel tekniklerini öğrenebilcek ve laboratuar güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir

Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi? BEYAZ ÖNLÜK!

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı? Hayır

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

-Hazırlık Öğrencisi

  • -Klinik Öğrenci
  • -Preklinik Öğrenci

Öğrenci Günde ____5____ saat çalışacak.

Öğrencinin Projeye Katılabileceği Aylar:

Temmuz -ağustos

Tek seferde Değişimle Bu Projeye Kaç Öğrenci Katılabilir?

5

Bir Yıl İçerisinde Kaç Öğrenci Katılabilir: 20