Dokuz Eylül

Şehir: 
İzmir
Kontenjan: 
4
Çalışma Koşulları: 
Günde kaç saat çalışılacağı: Projeden projeye değişiklik gösterebilir. Sertifika almak için değişime %80’lik katılım zorunludur.
Öğrenci Kabul Edilen Aylar: 
Temmuz
Ağustos
Öğrencinin Eğitim Durumu: 
Preklinik
Klinik
Konaklama ve Yemek İmkanları: 

Konaklama: Öğrenci Yurtlarında olacaktır.Yemek İmkânı: Yemekler okul yemekhanesinden sağlanacaktır.

Sosyal Program: 

Sosyal program yerel kurul tarafından ayarlanır. Şu an belirli bir sosyal program yoktur.

Projeler: 
  • 1 NUMARALI PROJE

Projenin Adı:  Uyku ve Uyanıklıkta Ağrısız Dokunsal Uyaranlara Karşı Oluşan Beyin Yanıtları

Anabilim Dalının Adı ve Adresi: Biyofizik Anabilim Dalı, DEÜ Tıp Fakültesi İnciraltı kampüsü 5’nolu bina Balçova/İzmir

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN

Projeyi Yürüten Hoca: Doç. Dr. Adile ÖNİZ

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir? Bu projede hangi teknikler kullanılacaktır?

Projede amaç; dokunsal uyaranlara karşı beyinde oluşan yanıtları klasik uyku evreleme yöntemine göre incelemek,  uyku ve uyanıklık süreçlerinde ağrısız dokunsal uyaranlara karşı beyinde ortaya çıkan yanıtları karşılaştırmaktır.

Projenin Tipi

Basic Science

Öğrenciye proje öncesinde teorik bir ders verilecek mi?

Öğrencilere elektrofizyoloji hakkında teorik ders verilecektir.

Öğrencinin projedeki rolü ne olacak ve öğrenciden proje esnasında hangi işlerde çalışması istenecek? Öğrenci bu projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

Öğrenci kaydı yürüten operatör (gözleyen) ve kayda katılan gönüllü (gözlenen) kısmında yer alacaktır. Laboratuvar çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarda bireysel uyum becerilerini yaşayarak edinmeleri sağlanacaktır.

 

Öğrenci bu proje sonunda ne tür bilgiler kazanacak?

Öğrenci elektrofizyolojik kayıt için bireyin hazırlanmasını, kaydın başlatılmasını, veri analizlerinin yapılmasını öğreneceklerdir. Uyku ve uyanıklık süreçlerinde dokunsal uyaranlara karşı beyinde nasıl farklılıklar oluştuğunu kendi deneyimleri ile gözlemleyeceklerdir.

Gerekli Koşullar

Öğrencinin değişime katılabilmesi için hangi becerilere sahip olması gerekiyor? Herhangi bir teorik bilgiye sahip olması gerekli mi?

Nöroanatomi ve EEG hakkında temel bilgiye ve uyku uyaniklik döngüsü ile ilişkili teorik bilgiye sahip olmalıdır.

Öğrenci proje ile ilgili makaleleri şu adresten bulabilir:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19595417

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18752894

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17989221

Öğrencinin Türkçeden başka bir dil bilmesine gerek var mı?

Orta düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir.

Projeye hangi eğitim seviyesindeki öğrenciler katılabilir?

Klinik öğrencisi

Preklinik öğrencisi

Öğrenci günde ................. saat çalışacak.

Öğrencilerin ders yükü devam ediyor ise günde 3 saat, ders yükleri yoksa günde 6 saat çalışacaklardır.

Öğrencinin projeye katılabileceği aylar:

Öğrenciler proje eylül ve haziran ayları arasında (Haziran, temmuz, ağustos ayları dışında) katılabilirler.

Tek seferde değişim ile bu projeye kaç öğrenci katılabilir?

Tek seferde 2 öğrenci katılabilir.

Bir yıl içerisinde kaç öğrenci katılabilir?

Bir yıl içinde 5 öğrenci katılabilir.

  • 2 NUMARALI PROJE

Projenin Adı: Koku ve Tat Duyularının Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Anabilim Dalının Adı ve Adresi: Biyofizik Anabilim Dalı, DEÜ Tıp Fakültesi İnciraltı kampüsü 5’nolu bina Balçova/İzmir

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN

Projeyi Yürüten Hoca: Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir?           Bu projede hangi teknikler kullanılacaktır?

Elektrofizyolojik olarak koku ve tat duyusu performanslarının ölçülmesi ve yapılan çalışmanın nedenlerinin öğrenilmesi, bilimsel ortamda bulunma ve gerekliliklerinin yerine getirilmesinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Tipi

Basic Science (Temel Bilimler)

Öğrenciye proje öncesinde teorik bir ders verilecek mi?

Öğrencilere proje öncesinde elektrofizyoloji ve koku, tat cihazları hakkında teorik ders verilecektir.

Öğrencinin projedeki rolü ne olacak ve öğrenciden proje esnasında hangi işlerde çalışması istenecek? Öğrenci bu projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

Öğrenci kayıdı yürüten operatör (gözleyen) ve kayıda katılan gönüllü (gözlenen) kısmında yer alacaktır. Laboratuvar çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarda bireysel uyum becerilerini yaşayarak edinmeleri sağlanacaktır.

 

Öğrenci bu proje sonunda ne tür bilgiler kazanacak?

Öğrenci elektrofizyolojik kayıt için bireyin hazırlanmasını, kayıdın başlatılmasını, veri analizlerinin yapılmasını öğreneceklerdir. Farklı uyaranlara karşı beyinde nasıl farklılıklar oluştuğunu kendi deneyimleri ile gözlemleyeceklerdir.

Gerekli Koşullar

Öğrencinin değişime katılabilmesi için hangi becerilere sahip olması gerekiyor? Herhangi bir teorik bilgiye sahip olması gerekli mi?

Nöroanatomi ve EEG hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Öğrenci proje ile ilgili makaleleri şu adresten bulabilir:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22427997

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20688109

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14678505

Öğrencinin Türkçeden başka bir dil bilmesine gerek var mı?

Orta düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir.

Projeye hangi eğitim seviyesindeki öğrenciler katılabilir?

Klinik öğrencisi

Preklinik öğrencisi

Öğrenci günde ................. saat çalışacak.

Öğrencilerin ders yükü devam ediyor ise günde 3 saat, ders yükleri yoksa günde 6 saat çalışacaklardır.

Öğrencinin projeye katılabileceği aylar:

Öğrenciler proje eylül ve haziran ayları arasında (Haziran, temmuz, ağustos ayları dışında) katılabilirler.

Tek seferde değişim ile bu projeye kaç öğrenci katılabilir?

Tek seferde 2 öğrenci katılabilir.

Bir yıl içerisinde kaç öğrenci katılabilir?

Bir yıl içinde 5 öğrenci katılabilir.