Gaziosmanpaşa

Şehir: 
Tokat
Kontenjan: 
10
Çalışma Koşulları: 
Öğrencinin Günde Toplamda Kaç Saat Çalışılacağı: 3 saat Sertifika Almak İçin Gerekli Devam Zorunluluğu: %85
Öğrenci Kabul Edilen Aylar: 
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Öğrencinin Bilmesi Gereken Yabancı Diller: 
İngilizce
Öğrencinin Eğitim Durumu: 
Preklinik
Konaklama ve Yemek İmkanları: 

Yemek İmkanı: var (öğle yemeği)Konaklama İmkanı (kesin belli değilse olabilecek seçenekleri yazabilirsiniz): Öğrenci yurdu veya anlaşmalı olduğumuz 4 yıldızlı otel

Sosyal Program: 

Yurtdışı değişimiyle gelen öğrencilerle birlikte sosyal programlar ayarlanacaktır.

Özel Durumlar ve Şartlar: 

Öğrenci temel Lab. becerilerine sahip olmalı ayrıca DNA izolasyonu ve PCR+RFLP metotları hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır.

Projeler: 

1. PROJE

Projenin adı : ALOPECİ AREATA’DA (SAÇKIRAN) ADAY 23 SNP’NİN ANALİZİ

Ana bilim dalının adı ve adresi: Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD TOKAT

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ömer ATEŞ

Projeyi yürüten Hoca(lar): Doç. Dr. Ömer ATEŞ (yürütücü)

E-mail: ömerates27@yahoo.com

Telefon: 05327119955

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir? Bu projede hangi teknikler kullanılacak?

Planladığımız bu çalışmada da otoimmun bir hastalık olan alopesi areata etyopatogenezinde rolü olabileceği düşünülen aday 23 SNP’nin analizinin yapılması ve bu SNP’ler ile AA etyopatogenezi arasındaki olası ilişkinin toplumumuzda tespit edilebilmesi amaçlanmıştır.  Ayrıca 23 SNP’nin kombine analizleri de gerçekleştirilerek olası, hastalığa yatkınlık paneli geliştirilmesi planlanmaktadır.

Bu çalışmaya 200 alopecia areata hastası ve 200 kişilik kontrol grubu dahil edilecektir. PCR+RFLP metodu kullanılarakçalışma gruplarına ait genotipler belirlenecektir.

Projenin Tipi

-Basic Science

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi?

Otoimmün hastalıkların genetiği ve polimorfizm çalışmalarını kapsayan seminerlerin  yanı sıra  laboratuar çalışmaları ile ilgili toplantılar yapılacaktır.

 Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

Öğrenci verilerin toplanması, DNA izolasyonu, PCR+RFLP, poster hazırlanmasının tüm aşamalarında görev alacaktır.

Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak?

Bu projenin tamamlanmasıyla öğrenci bilimsel bir çalışmanın planlaması ve  literatür taraması, DNA izolasyonunun nasıl yapıldığı, PCR+RFLP uygulaması ve verilerin toplanarak bilimsel yayın haline getirilerek sunulması konularında gerekli bilgi ve kazanımları sağlayacaktır.

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir

Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi?

Öğrenci temel Lab. becerilerine sahip olmalı ayrıca DNA izolasyonu ve PCR+RFLP metotları hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır.   

Öğrenci Projeyle İlgili Makaleleri Şu Adresten Bulabilir

ALZOLIBANI, A. A., Epidemiologic and genetic characteristics of alopecia areata, Acta Dermatoven APA, 20(4), 191-198, (2011).

HONG, S. B., Jin, S. Y., Park, H. J., Jung, J. H., Sim, W. Y., Analysis of the Monocyte Chemoattractant Protein 1 -2518 Promoter Polymorphism in Korean Patients with Alopecia Areata, J Korean Med Sci, 21, 90-4, (2006).

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı? İngilizce

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

-Preklinik Öğrenci 

Öğrenci Günde 3 saat çalışacak. 

Öğrencinin Projeye Katılabileceği Aylar:

Mart_Aralık

Tek seferde Değişimle Bu Projeye Kaç Öğrenci Katılabilir? 4

Bir Yıl İçerisinde Kaç Öğrenci Katılabilir: 10

Özel Olarak Belirtmek İstediğiniz Bir Şey Var Mı?