İzmir Katip Çelebi

Şehir: 
İzmir
Kontenjan: 
3
Çalışma Koşulları: 
GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ: 4 DEVAM ZORUNLULUĞU: HAFTALIK 3 GÜN
Öğrenci Kabul Edilen Aylar: 
Temmuz
Ağustos
Konaklama ve Yemek İmkanları: 

YEMEK İMKANI: HASTANE YEMEKHANESİ-1 ÖĞÜN ÖĞLEN

KONAKLAMA: KYK YURTLARI

Sosyal Program: 

İSTEĞE BAĞLI-ESNEK

Özel Durumlar ve Şartlar: 

BİYOKİMYAYA MERAK

Projeler: 

PROJE ve LABORATUVARA YÖNELİK KOŞULLAR

YILLIK KONTENJAN:3

KATILABİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI:3

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ:4

KABUL AYLARI: TEMMUZ-AĞUSTOS

İSTENEN MATERYALLER: ÖNLÜK

EK YABANCI DİL: INTERMEDIATE SEVİYESİ İNGİLİZCE

EĞİTİM DÜZEYİ: PREKLİNİK(EN AZ 3. SINIFA GEÇMİŞ OLMAK)

KLİNİK

 

1 NUMARALI PROJE:

Projenin adı:İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışılan Von Willebrand faktör düzeylerinin hastalık etiyopatogenezlerine göre incelenmesi.

 

Ana bilim dalının adı ve adresi: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı. Basın sitesi /İZMİR

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Recep Sütçü

Projeyi yürüten Hoca(lar):

Yrd. Doç. Dr. Saliha Aksun

Prof. Dr. Recep Sütçü

Eğitim görevlisi Uzman Dr. Ayşenur Atay

 

 

 E-mail: 
      

                     
             

 

Telefon: Dr.Saliha Aksun      0505 9502246

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir? Bu projede hangi teknikler kullanılacak?

Von Willebrand Faktörü, plazmada kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücreler olan plateletlerin içerisinde ve damar duvarında bulunan bir proteindir. Plazmadaki miktarı 5-10 mikrogram/ml'dir.

Von Willebdand hastalığı ( vWh), von Willebrand faktörünün (vWf) eksikliği veya fonksiyon bozukluklarına bağlı, otozomal geçişli bir kalıtsal kanama diyatezidir. vWf, plateletlerin endotel altı dokuya adezyonununu ve trombus oluşturmasını sağlayan, ayrıca faktör VIII için taşıyıcı

görevi yapan bir proteindir.

Trombositlerin damar yaralanması sonucunda ortaya çıkan, damar yüzeyinin daha altındaki katmanlara yapışmalarını sağlar. Von Willebrand faktör, kanama diyatezinin ayırıcı tanısında kullanılır.

Diğer tarafdan endotelde yer alan bir protein olması nedeni ile endotel bütünlüğünü bozan; arterioskleroz, damarlarda mikrovasküler zararlanma oluşturan romatizmal hastalıklar, endotel hasarı yapan enfeksiyon hastalıkları, kanserin damara invazyonu gibi durumlarda kandaki düzeyleri artabilir.

Bu projede amacımız son iki yıl içinde farklı klinikler tarafından istem yapılan von Willebrand faktör sonuçlarının değerlendirilerek, plazmadaki düzeyinin hastalık tanılarına ve hastalık etiyopatogenezine göre incelenmesi, gruplandırılmasıdır.

 

Yöntem:

İki yıl içinde von Willebrand  faktör sonucu verilen hastaların tanıları ve sonuçları bir çalışma listesi halinde yazılacak ve gruplara ayırılacaktır.

 

Projenin Tipi

-Basic Science

x-Laboratuvar Araştırmalı Klinik Çalışma 

-Laboratuvar Araştırmasız Klinik Çalışma  

 

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi? 

 

Öğrencimize projeye başlamadan önce koagulasyon sistemi, intrensek ve ekstrensek pıhtılaşma sistemleri, primer, sekonder hemostaz konulu ve ilişkili hastalıkları içeren dersler proje yürütücüsü öğretim üyeleri tarafından verilecektir.

Von wiilebrand faktörün nasıl bir protein olduğu, nerelerden sentez edildiği ve salgılandığı anlatılacaktır.

Konu ile ilgili literatürlerden örnekler birlikte değerlendirilecektir.

 

Toplam teorik ders saati 10 saat olarak planlanmıştır.

 

 Öğrencinin Projedeki Rolü Ne Olacak ve Öğrenciden Proje Esnasında Hangi İşlerde Çalışması İstenecek? Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

 

1.Öğrenci sorumlu öğretim üyesi ile birlikte hastane bilgi işlem sisteminde yer alan daha önce çalışılarak sonuçlanmış Von Willebrand faktör sonuçlarını inceleyecektir.

2. Veriler öğretim üyesi ile birlikte bir excell tablosuna aktarılacaktır.

3. SPSS tabanlı bir istatistiksel programla veri analizi yapılacaktır.

4. Öğrencinin laboratuvarda bulunduğu sürede istenen yeni Von Willebrand faktör tayinlerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından izlenecektir. Koagulasyon cihazının  çalışması ve yöntemi ile ilgili eğitim alan öğrenci bu cihazın çalışma esasını kendisi de izleyebilecektir.

5. Sitratlı hasta kanının santrifüjlenmesi ile plazma eldesini ve plazmayı çalışma kaplarına alma becerisini edinecektir.

6. kan serumu ve plazması arasındaki farkı öğrenecektir.

7. Veri analizi yapılan Von willebrand faktör sonuçlarına göre bazı kliniklerde bulunan istemleri yapan doktorlara laboratuvar proje sorumlusu öğretim üyesi ile birlikte ziyaretler yapılacak ve konu ile ilgili bilgi opaylaşımı yapılacaktır, böylece öğrenci klinik ve laboratuvar işbirliği, iletişim ve sonuçların laboratuvar tarafından yorumlanması konusunda deneyim edinecektir.

8. Elde edilen verilerin sonuçlarına göre daha ileri çalışmaların yapılması, hastalık gruplarına göre erken tanıda, örneğin tümör yayılımının erken tanısında bu testin  kullanılabilir olup olmadığı ile ilgili yorumlamalar ve çalışma planlarına tanıklık edebilecektir.

Bir başka örnek; menstrüel siklusu yedi günden uzun süren ve buna sebep olacak uterus myomu olmayan kadınlarda Von Willebrand faktörün düzeyinin değerlendirilmesi konulu planlanabilecek bir çalışmanın planlanmasına tanıklık edebilecektir.

9. koagulasyon cihazının günlük çalışması sırasında diğer rutin koagulasyon testleri olan protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, fibrinojen, d-dimer , koagulasyon faktörleri, lupus antikoagulanı, aktive protein c rezistansı, Protein C, protein S testleri ile ilgili rutin çalışmaları izleyecek, yöntemleri ile ilgili bilgi alacaktır.

10. sonuçta öğrencimiz, retrospektif bir çalışma prosedüründe yer alırken aynı zamanda pipet kullanmayı, serum/plazmayı pipetle tam kandan ayırmayı, koagulasyonun mekanizmasını, otomatik koagulasyon cihazlarının prensibini, demonstratif olarak birkaç kez manuel koagulasyon testi çalışmasını yapacak, bu arada hekimlik mesleğinde oldukça gerekli olan klinikler arası iletişimde yer alacak, sonraki öğrencilik yıllarında yararlanacağı deneyimler kazanacaktır.

 

 

Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak?

Pipet kullanmayı öğrenecek

Kan alma ile ilgili tüpleri tanıyacak

Antikoagulanlı tüp kavramını öğrenecek, plazma eldesini öğrenecek

Hasta numunelerinin saklama koşullarını öğrenecek

Çalışma planı yapmaya tanık olacak

İstatistik yapacak, excel ve SPSS’e veri girişi yapmayı öğrenecek 

Endotel, trombosit, invazyon, koagulasyon, pıhtılaşma faktörleri, pıhtılaşma yolları, primer hemostaz, sekonder hemostaz kavramları, laboratuvar güvenlik koşulları, laboratuvarda nasıl güvenli çalışılır bilgisi, laboratuvar otomasyonu konularında bilgi sahibi olacaktır.

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi?  

 

Öğrencinin ilgili olması esas gerekliliktir.

Kendisine verilecek olan bilgiyi alma ve çalışma yapma konusunda istekli olması beklenir.

Gerekli teorik bilgiler tarafımızdan kendisine aktarılacaktır.

 

Öğrenci Projeyle İlgili Makaleleri Şu Adresten Bulabilir

Thd.org.tr (Türk hematoloji derneği)

Nlm.nih.gov/gene

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı?

İngilizce makaleleri anlayabilmesi açısından İngilizce bilgisinin olması öğrencinin faydalanmasını arttıracaktır, ancak makale okuyabilecek düzeyde İngilizce bilgisinin olmaması halinde de İngilizce yazılmış olan makaleler proje sorumlusu öğretim üyesi tarafından kendisi ile ders saati olarak paylaşılacak ve birlikte okuma ve yorumlamalar yapılacaktır. Öğrencinin Türkçeden başka bir dil bilmesi şartı yoktur.

 

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

-Hazırlık Öğrencisi

-Klinik Öğrenci       x

-Preklinik Öğrenci x

Öğrenci Günde 2-3 saat çalışacak. İsterse daha fazla çalışabilir.

Haftada 10 saat yeterlidir.

Öğrencinin Projeye Katılabileceği Aylar: Haziran,Temmuz, Ağustos,

PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: 10 Haziran olabilir, öğrencinin okulunun kapanması ile ilgili tarih beklenebilir, ilgili sorumlu öğretim üyesinin verdiği telefon numarası ile başlangıç tarihi ile ilgili görüşmeler yapılarak proje başlama tarihi belirlenebilir. Bu konuda karşılıklı görüşmeler faydalı olacaktır. Aynı şekilde haftalık ve günlük çalışma saatleri, çalışma saatlerinin ve günlerinin belirlenmesi konusunda telefon görüşmeleri ve mail yolu ile iletişim kurularak bir program önceden yapılabilir.

Tek seferde Değişimle Bu Projeye Kaç Öğrenci Katılabilir?

2 ya da istekli öğrenci sayısı fazla ise 3 öğrenci olabilir.

Bir Yıl İçerisinde Kaç Öğrenci Katılabilir: Bu proje konusu bir kez uygulanacaktır. İstenilirse başka projeler için öğrenci değişim programı ile öğrenci kabul edilebilir.

Özel Olarak Belirtmek İstediğiniz Bir Şey Var Mı ?

Öğrenci değişim programlarının tıp fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrası uzmanlık alanı seçimi konusundaki kararına oldukça katkısı olacağına inanıyorum.