Mersin

Şehir: 
Mersin
Kontenjan: 
6
Çalışma Koşulları: 
Günde Kaç Saat Çalışılacağı: 4-7 saat Sertifika almak için değişime 27 gün katılım zorunludur.
Öğrenci Kabul Edilen Aylar: 
Temmuz
Ağustos
Öğrencinin Eğitim Durumu: 
Preklinik
Klinik
Konaklama ve Yemek İmkanları: 

Yemek İmkanı: Var. Öğle yemeği okulda olabilir henüz kesin değil yemek konusu

Konaklama İmkanı (kesin belli değilse olabilecek seçenekleri yazabilirsiniz): Özel öğrenci yurdu ya da kyk

Sosyal Program: 

Olacak.  Mersin’e özgü yerlere, mekanlara gidilecek

Projeler: 

1 NUMARALI PROJE:

Projenin adı (Detaylı bir şekilde):

-       Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde EGFR, KRAS ve Kaspaz 3, gen mutayonu ve expresyonlarının araştırılması. 

Ana bilim dalının adı ve adresi:

-       Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı/ Çiftlikköy Kampüsü/MERSİN

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. Emin ERDAL

Projeyi yürüten Hocalar: Prof Dr. Etem AKBAŞ,Prof Dr. Ali ARICAN,

-       Yrd. Doç.  Dr. Ebru DERİCİ EKER, Dr Erdinç NAYIR, Dr. Nazan ERAS ERDOĞAN

E-mail: etem_@yahoo.com, etem@hdmail.com.

Telefon: 05334385182 

 

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir? Bu projede hangi teknikler kullanılacak?

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin etiyolojisinde önemli yer tutan EGFR (21. ekzonu 858. pozisyonunda lösin-arjinin değişimi ve 19. ekzonu 747-750 delesyonu,  KRAS (ekzon 1 kodon 12 ve kodon 13 mutasyonlar) ve Kaspaz (Kaspaz-8 ve   Kaspaz-3) mutasyonları ilişkisini araştırmaktır. Ayrıca her bir gen için expresyon düzeyleri saptanarak hem mutasyon analizi bulgularımızın güvenilirliği arttırılacak hem de KHDAK’türlerinin etyolojisinde  epigenetik faktörlerin olası etkisi ortaya konacaktır.

 

Projenin Tipi;

-       Basic Science-

-       Laboratuvar Araştırmalı Klinik Çalışma

 

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi? 

-       Hayır, gerek yok

 

Öğrencinin Projedeki Rolü Ne Olacak ve Öğrenciden Proje Esnasında Hangi İşlerde Çalışması İstenecek? Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

-       Çalışmayı yürütecek olan ekibe olabildiğince entegre olarak – Hastalardan kan alma – DNA analizi – PCR ve Moleküler analiz evreleri.

Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak?

-       Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Etiyolojisinde çalışılacak polimorfizmler temelinde genetik etmenlerin yeri.

 

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi?  

-       Uygulamalar sırasında gerekli teorük ve pratik bilgiler verilecek, Öğrencide yetersiz görülen noktalarda bazı konulara çalışması istenebilecektir.

 Öğrenci Projeyle İlgili Makaleleri Şu Adresten Bulabilir.

-       Çalışma öncesinde kendisine sağlanacaktır.

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı?

-       İngilizce olursa iyi olur.

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

- Klinik Öğrenci

-  Preklinik Öğrenci

Öğrenci Günde  3-4 saat, Haftada 15-20 saat çalışacak.

Öğrencinin Projeye Katılabileceği Aylar:

-       Yaz tatili dönemi

Projenin hangi tarihte başlayacağı yazılmalıdır

-       Başlamış ve Devam eden bir proje

Tek seferde Değişimle Bu Projeye Kaç Öğrenci Katılabilir?

-2 öğrenci, Bir Yıl İçerisinde Kaç Öğrenci Katılabilir: 4 Öğrenci

Özel Olarak Belirtmek İstediğiniz Bir Şey Var Mı ?

Teşekkürler.

2 NUMARALI PROJE:

Projenin adı (Detaylı bir şekilde): Nitrik oksidin preadiposit dokudaki diferasyonu, canlılığı ve proliferasyonu

 

Ana bilim dalının adı ve adresi: Department of Pharmacology Medical Faculty Mersin University

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kansu Büyükafşar

 

Projeyi yürüten Hoca(lar): Prof. Dr. Kansu Büyükafşar

 

E-mailKansu23@yahoo.com

 

Telefon: 0 533 349 40 01

 

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir? Bu projede hangi teknikler kullanılacak?

-      Nitrik oksid, özellikle soğuk algınlığında adiposit dokudan değişik stimulasyonlara cevap olarak salınır. Bu solubl guanil siklazı uyarır, bu da sitokrom c oksidazı inhibe eder, sitokrom c oksidaz, elektron zincir transportunda terminal elektron alıcısıdır, bu olay ökaryotik hücrelerde temel enerji mekanizmasıdır. Nitrik oksid birçok hücresel olayda işlev görmekte. Ancak, adiposit dokudaki diferasyonu, canlılığı ve proliferasyonu henüz bilinmemekte.

-      Projenin amacı ise nitrik oksidin adipositlerde diferasyonu, viabilitesi ve proliferasyonu ile ilgili rolünü araştırmak ayrıca Rho/Rho kinazın olası ilişkisinin araştırmaktır.

-      Projede hücre kültürü tekniği ile Western Blott yöntemi ayrıca farklı kolorimetrik analiz kullanılacak.

Projenin Tipi

-Basic Science x

 

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi? 

-      Evet

 

Öğrencinin Projedeki Rolü Ne Olacak ve Öğrenciden Proje Esnasında Hangi İşlerde Çalışması İstenecek? Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

-      Yardımcı olacak, literatür taraması yapacak, deneylere katılım gösterecek

Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak?

-      Temel fizyoloji ve farmakoloji, deneylerin moleküler yönü, obezitenin ve onunla ilişkili hastalıkların patofizyolojisi.

 

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi?  

-      Temel tıp, farmokoloji ve biyoloji bilmesi yeterli.

Öğrenci Projeyle İlgili Makaleleri Şu Adresten Bulabilir:

-      Pubmed’de nitrik oksid, adiposit diferasyon, Rho/Rho kinaz sinyalizasyonu.

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı?

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

-Hazırlık Öğrencisi x

-Klinik Öğrenci x

-Preklinik Öğrenci x

 

Öğrenci Günde ___4-6_____ saat çalışacak.

 

Öğrencinin Projeye Katılabileceği Aylar:

-      Temmuz, Ağustos

Tek seferde Değişimle Bu Projeye Kaç Öğrenci Katılabilir?

-      1-2

Bir Yıl İçerisinde Kaç Öğrenci Katılabilir:

-      2-4