Muğla

Şehir: 
Muğla
Kontenjan: 
1
Çalışma Koşulları: 
Öğrenci Günde 3; haftada 15 saat çalışacak. Devam zorunluluğu: %80ine katılım zorunluluğu vardır.
Öğrenci Kabul Edilen Aylar: 
Ağustos
Öğrencinin Eğitim Durumu: 
Preklinik
Klinik
Konaklama ve Yemek İmkanları: 

Konaklama: Yurt /öğrenci eviYemek imkanı: öğle yemeği dahil

Sosyal Program: 

Var

Projeler: 

1 Numaralı Proje:

 

Projenin adı : Parkinson hastalarında plazma catestatin seviyesi ve lipid profili  ilişkisinin araştırılması

Ana bilim dalının adı ve adresi: T ıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Tıp Fak. Muğla

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmail Çetin ÖZTÜRK

Projeyi yürüten Hoca(lar): Doç.  Nigar YILMAZ  Yrd. Doç. Mustafa YILMAZ

E-mail: nigaryilmaz@mu.edu.tr

Telefon: (0252) 211 48 40

 

Projenin Tanımı

Projenin amacı nedir? Bu projede hangi teknikler kullanılacak? 

     Parkinson hastalığının etiyolojisi hala belli değildir.  Catestatin molekülü kromogranin A grubu bir peptiddir.  Sempatoadrenal sistemde önemli etkisinin olduğu bilinmektedir.  Parkinson hastalığında ortaya çıkan belirtilerle plazma catestatin seviyesinin korelasyonunu araştırmayı amaçladık. Bununla beraber lipid profiliyle ilgili herhangi korelasyonunun olup olmadığı da tespit edilmesi amaçlandı.                  

     Plazma catestatin seviyesi ölçümü için eliza kullanılması planlandı. Lipid profili ( trigliserit, total kolesterol, HDL, LDL) için de spektrum fotometrik yöntemle otoanalizör cihazında çalışılması planlandı.

Projenin Tipi

-Laboratuvar Araştırmalı Klinik Çalışma

Öğrenciye Proje Öncesinde Teorik Bir Ders Verilecek Mi? Evet verilecek.  Parkinson hastalığının  fizyopatolojisi, semptomları ve tedavisi.

Öğrencinin Projedeki Rolü Ne Olacak ve Öğrenciden Proje Esnasında Hangi İşlerde Çalışması

İstenecek? Öğrenci Bu Projeye katılarak ne gibi artılar kazanacak?

    Hastalardan kal alma, bilgileri sınıflandırma, ve araştırma basamaklarında öğrencinin aktif katılımı gerekmektedir. Aynı zamanda gereken basamaklarda laboratuvar çalışmalarında da öğrenci aktif görev alacaktır.

Öğrenci Bu Proje Sonucunda Ne Tür Bilgiler Kazanacak?

Parkinson fizyopatolojisi, semptomları, catestatin ilişkisi ve tedavisi yanısıra bir bilimsel araştırma nasıl yapılır, hangi yollardan geçilir ve en son elde edilen bilgi nasıl sunulur bunu öğrenecektir.

 

Gerekli Koşullar

Öğrencinin Değişime Katılabilmesi İçin Hangi Becerilere Sahip Olması Gerekiyor? Herhangi bir

Teorik Bilgiye Sahip Olması Gerekli Mi? Parkinson hastalığına bakması iyi olur. Aynı zamanda yağ metabolizması hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.

Proje için gerekli materyaller: beyaz önlük

Öğrenci Projeyle İlgili Makaleleri Şu Adresten Bulabilir: http://www.search.ask.com/web?l=dis&q=pubmed&o=APN10640&apn_dtid=^BND473^YY^TR&shad=s_0003,s_0043&apn_uid=9003532901194755&gct=ds&apn_ptnrs=^AG1&d=473-102&lang=tr&atb=sysid%3D473%3Aappid%3D102%3Auid%3D7014ae8061e14c71%3Auc2%3D145%3Atypekbn%3Da9397%3Asrc%3Dcrb%3Ao%3DAPN10640&p2=^AG1^BND473^YY^TR

Öğrencinin Türkçeden Başka Bir Dil Bilmesine Gerek Var Mı? İngilizce

Projeye Hangi Eğitim Seviyesindeki Öğrenciler Katılabilir?

-Klinik Öğrenci

-Preklinik Öğrenci